Kontakt

Dyrektor: Sławomir Czarnecki

email: slawomir.czarnecki(at)mlynyrothera.pl

Adres: ul. Mennica 10 85-112 Bydgoszcz

Adres do korespondecji: Starówka Office ul. Długa 16 85-034 Bydgoszcz